Levering door Nederhof Zand & Grond

Welkom bij Nederhof Zand en Grond – Leveringsinformatie

Bij Nederhof Zand en Grond streven we ernaar om uw bestelde materialen snel en efficiënt bij u af te leveren. Hieronder vindt u belangrijke informatie met betrekking tot de levering:

Normale leveringsprocedure
Normaliter zal onze chauffeur de materialen afleveren naast de vrachtauto, mits de losplaats een verharde weg is en er voldoende ruimte is. Houd er rekening mee dat er minimaal 400 cm doorrijhoogte en een rijbaanbreedte van 300 cm vereist is.

Bijzondere aandachtspunten
* Onze vrachtauto’s vermijden het rijden over stoepen, door dichtbegroeide struiken of onder laaghangende takken
* Levering in de buurt van bovenleidingen van trams en het overladen van materialen boven geparkeerde auto’s is niet toegestaan
* Bij levering van zand, zorg voor voldoende ruimte c.q. lege parkeerplekken. Bij twijfel, neem gerust even contact met ons op

Twijfel over de losplaats
Bij twijfel zal de chauffeur de materialen leveren aan de dichtstbijzijnde hoofdweg. Zorg ervoor dat uw bestelling op een goed bereikbare plaats kan worden gelost.

Specificaties van onze vrachtwagen
Onze vrachtwagens zijn ongeveer 12 meter lang, wegen minimaal 25 ton en zijn uitgerust met een kraan die een bereik heeft van maximaal 5 meter. Het is belangrijk dat dit formaat vrachtwagens normaal in uw straat kunnen komen en dat er normaal kan worden gelost.

Beperking voor levering
Aflevering kan niet plaatsvinden als:
* Het afleveradres niet bereikbaar is met een vrachtwagen van 12 meter lang, met name in drukke woonwijken met smalle straten en bochten
* Levering in een winkelcentra
* De vrachtwagen de gehele straat blokkeert bij het opgegeven afleveradres
* De chauffeur niet gemakkelijk de straat kan in – en uitrijden
* Er gevaar dreigt voor de chauffeur bij de loswerkzaamheden in een drukke of onoverzichtelijke hoofdstraat of onder/naast tramleidingen
* Het binnen de singels in Leiden is gelegen, in de binnenstad van Delft of op plekken waar speciale vergunningen voor nodig zijn.


Het is voor onze chauffeurs om verzekeringstechnische redenen niet toegestaan om op een andere plaats te lossen dan “naast de vrachtwagen op een veilige en goed bereikbare plek” op het opgegeven adres of zo zicht mogelijk in de buurt daarvan. Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.